top of page
group-of-people-watching-on-laptop-15953

AMBULANTE BEGELEIDING

Bij Respect bieden we ambulante begeleiding in omgeving Goirle en regio Midden-Brabant. We kijken naar kracht en talent, want dat is het vertrekpunt van onze zorgondersteuning. Dit doen wij niet alleen; ook je netwerk speelt hierbij een grote rol.

Ambulante begeleiding: Project

Welke begeleiding bieden wij:

 • Individuele ambulante begeleiding.

 • Begeleiding in kleine groepen. 

 • Opvoedingsondersteuning.

Ambulante begeleiding: Tekst
people-gathered-inside-house-sitting-on-sofa-1054974.jpg
Ambulante begeleiding: Afbeelding

Ambulante begeleiding omgeving Goirle

Onze ambulante begeleiding is gericht op de ontwikkeling van de zorgvrager. Bij aanvang van de hulpverlening wordt de situatie van de desbetreffende persoon en diens omgeving in kaart gebracht. Er wordt geanalyseerd waar de problemen liggen en wat de krachten van de zorgvrager en diens systeem zijn. Vanuit deze positie worden de gewenste resultaten opgesteld. Het opstellen van deze resultaten gaat in samenspraak met de zorgvrager. 

Ambulante begeleiding: Tekst

Hoe zit de ambulante begeleiding eruit?

Tijdens de ambulante begeleiding wordt aan de gewenste resultaten gewerkt door middel van een zorgplan. Er wordt per resultaat bepaald op welke manier hieraan wordt gewerkt door de zorgvrager, begeleiders en het systeem waarin de zorgvrager functioneert. Een goede samenwerking binnen het gehele systeem van de zorgvrager is het uitgangspunt tijdens de hulpverlening. 

De resultaten hebben betrekking op de verschillende leefgebieden van de zorgvrager. Zo kan er gewerkt worden aan het vergroten van zelfstandigheid, het reguleren van emoties, het vergroten van het probleemoplossend vermogen enzovoorts.

Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder andere: 

 • Psycho-educatie.

 • NLP-methodes.

 • Gesprekstechnieken. 

 • Het oefenen van situaties in de praktijk.

 • Inslijten van nieuw gedrag. 


Voorbeelden van activiteiten tijdens ambulante begeleiding zijn: 

 • Oefenen in zelfstandigheid op alle leefgebieden. 

 • Begeleiding bij plannen en organiseren.

 • Oefenen van sociale vaardigheden in praktijkgerichte situaties. 

 • Zelfredzaamheid bevorderen door een maaltijd te bereiden.

 • Financiën en administratie analyseren en verwerken. 

Ambulante begeleiding: Tekst

Ondersteuning schoolperiode

Niet voor elke zorgvrager verloopt de schoolperiode zonder problemen. Respect Zorgprofessionals kan hierbij ondersteunen en samen met ouders/verzorgers kijken wat er nodig is zodat deze periode goed verloopt. Respect biedt indien nodig begeleiding op school of, als dit niet meer mogelijk is, ondersteuning bij Respect. 

Het doel van de begeleiding is om de knelpunten te inventariseren en deze vervolgens door directe samenwerking met het netwerk van de zorgvrager op te lossen. Respect maakt heldere afspraken met de desbetreffende school, de zorgvrager en de ouders/verzorgers. Respect biedt begeleiding op maat, afgestemd op talenten en mogelijkheden van de zorgvrager.


Meer weten over onze ambulante begeleiding? Neem contact met ons op.

Ambulante begeleiding: Tekst
Meisje op school
Ambulante begeleiding: Afbeelding
bottom of page