Women Holding Hands

BESCHERMD WONEN

Respect biedt kleinschalige woonbegeleiding in de woonwijk in Goirle. De woonlocaties bieden ondersteuning voor maximaal negentien zorgvragers. Deze voorziening is voor zorgvragers die er niet in slagen om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Beschermd wonen is gericht op stabiliseren, en op het bevorderen van herstel en zelfredzaamheid. Omdat iedere zorgvrager anders is, is de hulpverlening die wordt geboden op maat. Per zorgvrager wordt bekeken wat hij nodig heeft. Er wordt een zorgplan met resultaten opgesteld. Deze resultaten zijn afgestemd op en  hebben zowel invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de zorgvrager als de ontwikkeling van de zorgvrager in relatie met zijn of haar omgeving.