group-of-people-watching-on-laptop-15953

AMBULANTE BEGELEIDING

Onze ambulante begeleiding is gericht op de ontwikkeling van de zorgvrager. Bij aanvang van de hulpverlening wordt de situatie van de desbetreffende persoon en zijn omgeving in kaart gebracht. Er wordt geanalyseerd waar de problemen liggen en wat de krachten van de zorgvrager en zijn systeem zijn. Vanuit deze positie worden de te behalen resultaten opgesteld. Het opstellen van resultaten gaat in samenspraak met de zorgvrager. Tijdens de ambulante begeleiding wordt aan de resultaten gewerkt doormiddel van een zorgplan. Er wordt per resultaat bepaald op welke manier hier aan gewerkt gaat worden door zorgvrager, begeleider en het systeem waarin de zorgvrager functioneert. Samenwerking met het gehele systeem van de zorgvrager is uitgangspunt tijdens de hulpverlening. 

De resultaten hebben betrekking op de verschillende leefgebieden van de zorgvrager. Zo kan er gewerkt worden aan het vergroten van zelfstandigheid, reguleren van emoties, het vergroten van het probleemoplossend vermogen enzovoorts. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder andere: Psycho-educatie, gesprekstechnieken, oefenen van situaties in de praktijk en inslijten van nieuw gedrag. Voorbeelden van activiteiten tijdens ambulante begeleiding zijn: oefenen in zelfstandigheid op alle leefgebieden, begeleiding bij plannen en organiseren, oefenen van sociale vaardigheden in praktijkgerichte situaties, zelfredzaamheid bevorderen door een maaltijd te bereiden, financiën en administratie analyseren en verwerken. 

Niet voor elke zorgvrager verloopt de naar schoolgaande periode zonder problemen. Respect kan hierbij ondersteunen en samen met ouders/verzorgers bekijken wat er nodig is om deze periode goed te laten verlopen. Respect biedt indien nodig begeleiding op school of als dit niet meer mogelijk is ondersteuning bij Respect. Het doel van de begeleiding is de knelpunten inventariseren en deze vervolgens door directe samenwerking met het netwerk van de zorgvrager oplossen. Respect maakt heldere afspraken met de desbetreffende school, de zorgvrager en de ouders/verzorgers. Respect biedt begeleiding op maat, afgestemd op talenten en mogelijkheden van de zorgvrager.

GROEPSBEGELEIDING