top of page
group-of-people-sitting-on-stairs-212491

GROEPSBEGELEIDING

De groepsbegeleiding richt zich op zorgvragers die problemen ondervinden bij het functioneren in sociale situaties. Door het bieden van groepsbegeleiding wordt de ontwikkeling van de zorgvrager op het gebied van sociale vaardigheden, samenwerken en het inzicht verkrijgen in jezelf en de ander vergroot. De groepsactiviteiten zijn verschillend van thema, frequentie en samenstelling. De groepsactiviteiten zijn afgestemd op de zorgvrager, de te behalen resultaten en de emotionele leeftijd. Door activiteiten te ondernemen in groepsverband, ontwikkelen zorgvragers zich in de omgang met anderen en zijn zij beter in staat zich staande te houden in zijn of haar leefomgeving. Respect biedt de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding specifieke vaardigheden te oefenen in de praktijk. Groepsbegeleiding is van grote meerwaarde voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager in relatie tot zijn of haar omgeving. Tijdens groepsbegeleiding worden thema's besproken en worden zorgvragers uitgedaagd elkaar te voorzien van feedback. Samenhorigheid, herkenning bij zichelf en de ander en begrip zorgen voor een veilige omgeving waarbij de zorgvrager zich optimaal kan ontwikkelen.

bottom of page