photo-of-people-putting-their-hands-up-3

WIE ZIJN WIJ

Zorgprofessionals met Respect

 

MISSIE EN VISIE

Missie


Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Ieder mens is uniek en daarom vinden wij dat we allemaal op onze eigen manier moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt.

We zoeken samen naar de beste manier om jouw leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan met respect voor elkaar. Echt helpen, door samen en met Respect aan te pakken. Respect zet haar ervaring, deskundigheid en kennis middels gemotiveerd, goed geschoold personeel hiervoor in.


Visie


Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Samen met jou en je omgeving stemmen we de gewenste resultaten af en werken we aan jouw ontwikkeling die beschreven is in het plan van aanpak. Jij blijft de regie voeren, omdat wij geloven dat jij en je omgeving heel goed weten wat het beste voor jou is. Wij denken graag met je mee en zetten onze expertise daarvoor in.

Het stimuleren van de eigen kracht door het bieden van handvatten, het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid en de wil om te groeien als mens staan centraal in onze ondersteuning.


Strategie


Jij met je talenten en kracht zijn het vertrekpunt van onze zorgondersteuning waarbij je netwerk een grote rol speelt. Wij bieden ondersteuning middels ambulante begeleiding. Dit kan zowel individueel als in kleine groepen. Binnen de ambulante begeleiding verzorgen wij indien gewenst respijtzorg en opvoedingsondersteuning.

Verder verzorgen wij kleinschalige woonbegeleiding.


Het grondprincipe is gericht op samenwerking. Deze waarden en normen zien wij dan ook als een noodzakelijk iets en derhalve zullen wij bij werving van personeel hier uitvoerig bij stil staan en dit zwaar laten wegen in de selectie procedure, naast de geschikte opleiding. Professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Respect. Voortdurend leren is een groot goed en daarom bieden wij onze medewerkers scholing aan.

Kernwaarden


 • Respect: respectvol met elkaar omgaan in een open houding.

 • Samen: samen bereiken we absoluut meer dan alleen.

 • Zelfverantwoordelijkheid: regie hebben in je eigen leven is de basis.

 • Expert: specialistische kennis en expertise over complexe problematieken is aanwezig. De zorgvrager is expert van zijn eigen leven.


 • Betrouwbaar: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.


 • Veiligheid: veiligheid staat bij Respect voor onze medewerkers hoog in vaandel.

TEAM

Werknemers van Respect zijn geselecteerd op visie, openheid, ervaring, deskundigheid en affiniteit met de doelgroep.


De directie van Respect wordt vertegenwoordigt door Lianne van Huijgevoort (Eigenaar/bestuurder) en Kelly van den Biezenbos (Directeur)

Team ambulant bestaat uit:

 • Bas (manager)

 • Lieke (Teamleider)

 • Trijntje, Eline, Miriam, Annegien en William

Team wonen bestaat uit:

 • Jeske (Teamleider)

 • Danielle, Sywert, Fleur, Roy, Lindsay, Martijn, Zoë, Kathelijne, Jeroen, Sofie, Ellen, Pascal, Barend en Maartje. 

CERTIFICERING

Respect is volop in ontwikkeling en continu bezig om de kwaliteit van de geleverde zorg te handhaven en/of te verbeteren. Daarom vinden we het  belangrijk dat door externen wordt getoetst of er wordt gewerkt volgens kwaliteitseisen. Een kwaliteitszorgsysteem is HET middel bij uitstek om te waarborgen dat wij constante kwaliteit leveren en dat doen binnen de geldende wettelijke kaders. De ISO 9001:2015 norm helpt ons bij het handhaven en verbeteren van kwaliteitszorg. Een kwaliteitssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de ISO norm geeft recht op het ISO 9001:2015 certificaat.


Wij zijn er trots op te mogen vermelden dat wij in het bezit zijn van dit ISO certificaat

KLACHTENREGELING

Respect wil staan voor kwalitatief goede hulpverlening. Wij hebben er begrip voor

dat meningen kunnen verschillen over wat kwalitatief goede hulpverlening is, heeft Respect een klachtenreglement opgesteld en een klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon aangesteld.