top of page
photo-of-people-putting-their-hands-up-3

 SAMENWERKEN MET RESPECT GOIRLE

Met Respect voor elkaar gaan we samen de uitdagingen aan . Echt helpen, door het samen en met Respect aan te pakken.

Wie zijn wij: Informatie

MISSIE, VISIE EN ONZE WERKWIJZE

Missie

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Ieder mens is uniek en daarom vinden wij dat we allemaal op onze eigen manier moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt. We zoeken samen naar de beste manier om jouw leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan, met respect voor elkaar. Hiervoor zetten we ons gemotiveerde, goed geschoolde personeel vol ervaring, deskundigheid en kennis in. 


Visie

Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Samen met jou en je omgeving stemmen we de gewenste resultaten af en werken we aan jouw ontwikkeling, die beschreven is in het plan van aanpak. Jij behoudt de regie, omdat wij geloven dat jij en je omgeving heel goed weten wat het beste voor jou is. Wel denken we graag met je mee en zetten we onze expertise in. 

Het stimuleren van ieders eigen kracht door het bieden van handvatten, het bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid en de wil om te groeien als mens staan centraal in onze ondersteuning.


Onze werkwijze 

Het grondprincipe is gericht op samenwerking. Dit zien wij als een noodzakelijk iets en daarom staan wij er bij de werving van personeel uitvoerig bij stil en weegt het zwaar in de selectieprocedure. Professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit staan daarnaast ook hoog in het vaandel bij Respect. Voortdurend leren is een groot goed en daarom bieden wij onze medewerkers scholing aan.

Kernwaarden:

  • Respect: respectvol met elkaar omgaan in een open houding.

  • Samen: samen bereiken we absoluut meer dan alleen.

  • Zelfverantwoordelijkheid: regie hebben in je eigen leven is de basis.

  • Expert: specialistische kennis en expertise over complexe problematieken is aanwezig. De zorgvrager is expert van zijn eigen leven.

  • Betrouwbaar: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

  • Veiligheid: veiligheid voor onze zorgvragers en medewerkers staat bij Respect hoog in vaandel.

ONS TEAM

Werknemers van Respect in Goirle zijn geselecteerd op visie, openheid, ervaring, deskundigheid en affiniteit met de doelgroep.

De directie van Respect wordt vertegenwoordigd door Lianne van Huijgevoort (eigenaar/bestuurder) en Kelly van den Biezenbos (directeur)

Team ambulant bestaat uit:

  • Lieke (teamleider)

  • Trijntje, Marlijn, Miriam, Annegien, Emma, Noortje en William.

​Team wonen bestaat uit:​

  • Bob (coördinator begeleid wonen Muldersweg)

  • Danielle, Sywert, Fleur, Roy, Zoë, Kathelijne, Jeroen, Sofie, Ellen, Pascal, Maartje, Noortje en Carmen. 

Wij bieden als kleinschalige zorginstelling ondersteuning middels ambulante begeleiding en beschermd wonen. We kijken naar kracht en talent, want dat is het vertrekpunt van onze zorgondersteuning. Dit doen wij niet alleen; ook je netwerk speelt hierbij een grote rol. 

CERTIFICERING

Respect is volop in ontwikkeling en continu bezig om de kwaliteit van de geleverde zorg te handhaven en/of te verbeteren. Daarom vinden we het  belangrijk dat door externen wordt getoetst of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Een kwaliteitszorgsysteem is hét middel bij uitstek om te waarborgen dat wij constante kwaliteit leveren en dat doen binnen de geldende wettelijke kaders. De ISO 9001:2015 norm helpt ons bij het handhaven en verbeteren van kwaliteitszorg. Een kwaliteitssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de ISO norm geeft recht op het ISO 9001:2015 certificaat. Wij zijn trots om te vermelden dat wij in het bezit zijn van dit certificaat.

bottom of page